قرص اینفلاکر (30 عددی)

شناسه: 50009593
قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 228,000 تومان است.

کپسول گانوسان سینا پژوهان سلامت (60 عددی)

شناسه: 50009697
قیمت اصلی 279,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

کپسول پرولیو باریج(30عددی)

شناسه: 50006944
قیمت اصلی 68,598 تومان بود.قیمت فعلی 65,168 تومان است.

قرص لیورگل 140(30عددی)

شناسه: 50003053
قیمت اصلی 109,998 تومان بود.قیمت فعلی 104,498 تومان است.

قرص لیورگل 70 (30 عددی)

شناسه: 50003047
قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,500 تومان است.