لوسیون مناسب پوست های مستعد آکنه میلیتو

قیمت محصول

عدم موجودی در داروخانه

ناموجود

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

توضیحات محصول

لوسیون مناسب پوست های مستعد آکنه میلیتو


ضـد جـوش میلیتـو بـا دارا بـودن مـواد فعـال میکـرو الیـه بـردار بـرای رفـع جـوش هـا و دانـه هـای سـیاه سـطح پوسـت هـای چـرب و مسـتعد آکنـه و کنتـرل چربـی و بـرق اضافـی پوسـت مناسـب اسـت ، ایـن محصـول حـاوی کمپلکــس %2.5 ERYTHATE اسـت کــه دارای مــواد آنتــی باکتریــال و ضــد التهــاب جهــت از بیــن بــردن باکتــری هـای ایجـاد کننـده جـوش مـی باشـد و از سـوی دیگـر موجـب محـو شـدن و خشـک شـدن جـوش هـا و کنتـرل قرمـزی و التهـاب مـی شـود.


مواد تشکیل دهنده:

%5.0 pca zinc ، هیالورونیــک اســید %3 ، ســدیم سالیســیالت %2 ، آالنتوئینـ، کمپلکــس %2.5 ERYTHATE، بیزابولــول و …


روش مصرف:

روزانـه و در طـی دو نوبـت صبـح و عصـر مقـداری از لوسـیون آنتـی آکنـه را بـه طـور مسـتقیم یـا بـا اسـتفاده از پـد روی تمـام نقـاط مـد نظـر مالیـده و بـه آرامـی ماسـاژ دهیـد. از تمـاس لوسـیون بـا پوسـت نـازک اطـراف چشـم و سـطوح مخاطـی پوسـت حتمـا جلوگیـری شـود.

نظرات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوسیون مناسب پوست های مستعد آکنه میلیتو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.